Martijn Wesseling

Training en advies in online hulpverlening

Enquête: eerste bevindingen

Zoals ik in mijn vorige blog al schreef zijn Marc Niels en ondergetekende bezig met de ontwikkeling van een (digitaal) trainingsaanbod op het gebied van online en blended hulpverlening. We hebben een enquête uitgestuurd om de behoefte te meten. Inmiddels is deze zo’n 60 keer ingevuld en ik wil de eerste resultaten graag delen. Zo’n 40%..

Lees verder

E-healthweek 2017: Een uniek kijkje achter de schermen Sensire zorg op afstand

Sinds kort werk ik als procesmanager bij het Medisch Service Center. Binnen het Medisch Service Center bieden wij allerlei zorg op afstand diensten. Tijdens de e-healthweek hadden we de deuren geopend voor geïnteresseerden, om eens te komen bekijken wat we allemaal bieden. Naar aanleiding van deze open inloop heb ik een nieuwe blog geschreven. Lees..

Lees verder

Zelf aan de slag met Hulp Online Oost!

In mijn vorige blog voor Smart Achterhoek heb ik verteld over www.mijnonlineplan.nl, een online dossier waar cliënten zelf toegang tot hebben en zelfs zoveel mogelijk regie over voeren. Dit dossier is een onderdeel van de “blended werkwijze” die we ontwikkelen bij het maatschappelijk werk van Sensire. Blended hulpverlening – De ideale mix van techniek en fysieke..

Lees verder

Zelf beschikken over je online dossier

We zitten in een overgangsfase van verzorgingsstaat naar particpatiesamenleving. Daar waar mogelijk verwachten we van mensen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en voor de omgeving. Termen als eigen kracht en eigen regie kwamen de afgelopen jaren veelvuldig voorbij. Deze overgang betekent een grote verandering binnen het sociaal domein. Ik ben in 2006 afgestudeerd als..

Lees verder

Nieuw (zelf)hulpportaal = > www.hulponlineoost.nl

Bij Sensire maatschappelijk werk ben ik verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van online en blended hulpverlening. Ik ben daar onder andere projectleider, ontwikkelaar en trainer op het gebied van online en blended hulp. Het afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met de ontwikkeling van een blended werkwijze (waaronder een (zelf) hulpportaal) in gemeente Oude IJsselstreek…

Lees verder

Doelgroep online hulp…jongeren?

Als het over online hulpverlening en contact via social media gaat denken we al vaak aan de doelgroep jongeren en adolescenten. Zij zijn ten slotte opgegroeid in een tijd dat internet al bestond en ze zijn gewend aan contact via allerlei social media. Zij zullen dan ook sneller contact zoeken met hulpverlening via online kanalen,..

Lees verder

© 2017 Martijn Wesseling