Martijn Wesseling

Training en Advies in online hulpverlening

Traditioneel opgeleide studenten in een veranderend werkveld

Een aantal jaar geleden – toen ik startte met het geven van trainingen in online hulpverlening – had ik een bepaald beeld bij de vaardigheden van mijn doelgroep. Ik dacht dat de jongere deelnemers in mijn groepen de online hulpverlening met gemak zouden oppakken. Al snel kwam ik erachter dat dit niet het geval was. Stagiaires en pas afgestudeerde maatschappelijk…

Zelf aan de slag met Hulp Online Oost!

In mijn vorige blog voor Smart Achterhoek heb ik verteld over www.mijnonlineplan.nl, een online dossier waar cliënten zelf toegang tot hebben en zelfs zoveel mogelijk regie over voeren. Dit dossier is een onderdeel van de “blended werkwijze” die we ontwikkelen bij het maatschappelijk werk van Sensire. Blended hulpverlening – De ideale mix van techniek en fysieke hulp noemen we binnen de…

Zelf beschikken over je online dossier

We zitten in een overgangsfase van verzorgingsstaat naar particpatiesamenleving. Daar waar mogelijk verwachten we van mensen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en voor de omgeving. Termen als eigen kracht en eigen regie kwamen de afgelopen jaren veelvuldig voorbij. Deze overgang betekent een grote verandering binnen het sociaal domein. Ik ben in 2006 afgestudeerd als maatschappelijk werker en ben tot…

Nieuw (zelf)hulpportaal = > www.hulponlineoost.nl

Bij Sensire maatschappelijk werk ben ik verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van online en blended hulpverlening. Ik ben daar onder andere projectleider, ontwikkelaar en trainer op het gebied van online en blended hulp. Het afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met de ontwikkeling van een blended werkwijze (waaronder een (zelf) hulpportaal) in gemeente Oude IJsselstreek. Het resultaat mag er zijn…

Doelgroep online hulp…jongeren?

Als het over online hulpverlening en contact via social media gaat denken we al vaak aan de doelgroep jongeren en adolescenten. Zij zijn ten slotte opgegroeid in een tijd dat internet al bestond en ze zijn gewend aan contact via allerlei social media. Zij zullen dan ook sneller contact zoeken met hulpverlening via online kanalen, dan dat de oudere doelgroepen…

Mobiel afpakken, effectieve maatregel?

Afgelopen jaar heb ik samen met een collega een mediawijsheid voorlichting gegeven op een middelbare school. Buiten veel enthousiasme, riep dit (eigenlijk vanzelfsprekend) veel vragen op bij de aanwezige ouders. Tijdens een discussie kwam de vraag naar voren of het afpakken van een mobiele telefoon een effectieve strafmaatregel kon zijn. Over straffen en belonen in de opvoeding valt veel te…

Serieus of bij de neus?

“ Serieus of bij de neus ” was de naam van een bijeenkomst waar ik in 2012 bij aanwezig was. Het onderwerp betrof het professioneel omgaan met chatters, waarbij het niet direct duidelijk is of het gaat om een serieuze hulpvraag en/of hulpvrager. Tijdens deze bijeenkomst hebben we vanuit verschillende organisaties uitgewisseld hoe wij er mee om gaan. Dit bleek erg…

Online hulp trekt nieuwe klanten….bah!

“We starten niet met online hulpverlening, want misschien trekken we wel nieuwe doelgroepen”. Dit argument hoorde ik afgelopen week als een reden voor een organisatie om niet te starten met online hulpverlening. Het is een bijzonder argument, wat het verdere onderzoek naar de mogelijkheden van online hulp in de weg lijkt te staan. Het argument beperkt zich ook tot een…