Martijn Wesseling

Training en Advies in online hulpverlening

Enquête: eerste bevindingen

Zoals ik in mijn vorige blog al schreef zijn Marc Niels en ondergetekende bezig met de ontwikkeling van een (digitaal) trainingsaanbod op het gebied van online en blended hulpverlening. We hebben een enquête uitgestuurd om de behoefte te meten. Inmiddels is deze zo’n 60 keer ingevuld en ik wil de eerste resultaten graag delen. Zo’n 40% van de deelnemers heeft ervaring…

Enquête: behoefte deskundigheidsbevordering online en blended hulpverlening

Op de social media kwam het al voorbij, Marc Niels en ik zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw trainingsaanbod. Wat voor een aanbod? Daar kunnen jullie ons bij helpen! We zijn namelijk zeer benieuwd waar jullie behoeftes liggen. Via onderstaande vragenlijst kun je ons helpen! Met de antwoorden op de vragen kunnen wij namelijk het aanbod zo scherp…

E-healthweek 2017: Een uniek kijkje achter de schermen Sensire zorg op afstand

Sinds kort werk ik als procesmanager bij het Medisch Service Center. Binnen het Medisch Service Center bieden wij allerlei zorg op afstand diensten. Tijdens de e-healthweek hadden we de deuren geopend voor geïnteresseerden, om eens te komen bekijken wat we allemaal bieden. Naar aanleiding van deze open inloop heb ik een nieuwe blog geschreven. Lees de blog hier. 

Traditioneel opgeleide studenten in een veranderend werkveld

Een aantal jaar geleden – toen ik startte met het geven van trainingen in online hulpverlening – had ik een bepaald beeld bij de vaardigheden van mijn doelgroep. Ik dacht dat de jongere deelnemers in mijn groepen de online hulpverlening met gemak zouden oppakken. Al snel kwam ik erachter dat dit niet het geval was. Stagiaires en pas afgestudeerde maatschappelijk…

Zelf aan de slag met Hulp Online Oost!

In mijn vorige blog voor Smart Achterhoek heb ik verteld over www.mijnonlineplan.nl, een online dossier waar cliënten zelf toegang tot hebben en zelfs zoveel mogelijk regie over voeren. Dit dossier is een onderdeel van de “blended werkwijze” die we ontwikkelen bij het maatschappelijk werk van Sensire. Blended hulpverlening – De ideale mix van techniek en fysieke hulp noemen we binnen de…

Zelf beschikken over je online dossier

We zitten in een overgangsfase van verzorgingsstaat naar particpatiesamenleving. Daar waar mogelijk verwachten we van mensen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en voor de omgeving. Termen als eigen kracht en eigen regie kwamen de afgelopen jaren veelvuldig voorbij. Deze overgang betekent een grote verandering binnen het sociaal domein. Ik ben in 2006 afgestudeerd als maatschappelijk werker en ben tot…

Nieuw (zelf)hulpportaal = > www.hulponlineoost.nl

Bij Sensire maatschappelijk werk ben ik verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van online en blended hulpverlening. Ik ben daar onder andere projectleider, ontwikkelaar en trainer op het gebied van online en blended hulp. Het afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met de ontwikkeling van een blended werkwijze (waaronder een (zelf) hulpportaal) in gemeente Oude IJsselstreek. Het resultaat mag er zijn…

Doelgroep online hulp…jongeren?

Als het over online hulpverlening en contact via social media gaat denken we al vaak aan de doelgroep jongeren en adolescenten. Zij zijn ten slotte opgegroeid in een tijd dat internet al bestond en ze zijn gewend aan contact via allerlei social media. Zij zullen dan ook sneller contact zoeken met hulpverlening via online kanalen, dan dat de oudere doelgroepen…

Mobiel afpakken, effectieve maatregel?

Afgelopen jaar heb ik samen met een collega een mediawijsheid voorlichting gegeven op een middelbare school. Buiten veel enthousiasme, riep dit (eigenlijk vanzelfsprekend) veel vragen op bij de aanwezige ouders. Tijdens een discussie kwam de vraag naar voren of het afpakken van een mobiele telefoon een effectieve strafmaatregel kon zijn. Over straffen en belonen in de opvoeding valt veel te…

Serieus of bij de neus?

“ Serieus of bij de neus ” was de naam van een bijeenkomst waar ik in 2012 bij aanwezig was. Het onderwerp betrof het professioneel omgaan met chatters, waarbij het niet direct duidelijk is of het gaat om een serieuze hulpvraag en/of hulpvrager. Tijdens deze bijeenkomst hebben we vanuit verschillende organisaties uitgewisseld hoe wij er mee om gaan. Dit bleek erg…