Martijn heeft veel kennis van online hulpverlenen en weet dat op een deskundige wijze over te brengen aan anderen. Adele Bosch jeugdmaatschappelijk werker Ulenhof Doetinchem

Aanbod – advies online hulp

Persoonlijk consult

Heb je vragen over online hulp? Wil je weten hoe jouw organisatie kan starten met online hulp of juist de volgende stap kan maken? Schakel mij in voor een consult. Samen kijken we waar je organisatie op dit moment staat. Ik kan onder andere advies geven over:

  • Online hulpportalen
  • Online dossiers
  • Benodigde trainingen
  • Implementatie van blended hulp
  • Online hulpmiddelen

We spreken van te voren af wat je vraag is en wat je verwachten kunt van het consult en of ik de juiste persoon ben om antwoord te geven op je vragen. We spreken de duur en de prijs van het consult af. Ik werk zo pragmatisch mogelijk en geef concrete handvatten waar je mee verder kan.

Coachingstraject

In mijn ervaring vraagt het goed integreren van online hulp in je werkwijze reflectie op wie jij bent als hulpverlener.

Online en blended hulp gaat over een andere manier van kijken naar het hulpverleningsproces. De eigen kracht van de hulpvrager staat centraal. Via online dossiers hebben hulpvragers inzage en soms regie over het dossier. Ze kunnen aan de hand van zelftests, online (zelfhulp) trainingen en advies op websites vragen zelf beantwoorden. Vanuit online hulpportalen kunnen ze de route van de hulp steeds meer zelf bepalen.

Het is logisch dat je als hulpverlener afvraagt wat jouw rol in dit proces is. Hoe kun jij je deskundigheid inzetten? Op welke manier kun jij je klant het best coachen?

Tijdens een coachingstraject help ik bij het vinden van een antwoord op je vragen. Ik help je bij het eigen maken van deze nieuwe werkwijze.
We spreken van te voren het aantal gesprekken af. Deze zijn gedeeltelijk fysiek en gedeeltelijk via de chat. Op deze manier werken we ook “blended” aan jouw proces!

Contact

Interesse, wil je aan de slag of heb je een vraag? Neem contact met me op.