Auteur: MartijnWesseling

Nieuwe dienst: projectmanagement

Naast mijn diensten als trainer, adviseur en docent bied ik vanaf nu ook de mogelijkheid om te helpen bij het hele project. In mijn gesprekken met welzijnsorganisaties en gemeenten merk ik vaak dat het ontwikkelen en implementeren van blended hulpvormen veel uitdagingen met zich meebrengen. Specifieke kennis is dan van groot belang. Deze kennis heb..

Lees verder

Zelf beschikken over je online dossier

We zitten in een overgangsfase van verzorgingsstaat naar particpatiesamenleving. Daar waar mogelijk verwachten we van mensen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en voor de omgeving. Termen als eigen kracht en eigen regie kwamen de afgelopen jaren veelvuldig voorbij. Deze overgang betekent een grote verandering binnen het sociaal domein. Ik ben in 2006 afgestudeerd als..

Lees verder

Doelgroep online hulp…jongeren?

Als het over online hulpverlening en contact via social media gaat denken we al vaak aan de doelgroep jongeren en adolescenten. Zij zijn ten slotte opgegroeid in een tijd dat internet al bestond en ze zijn gewend aan contact via allerlei social media. Zij zullen dan ook sneller contact zoeken met hulpverlening via online kanalen,..

Lees verder

Mobiel afpakken, effectieve maatregel?

Afgelopen jaar heb ik samen met een collega een mediawijsheid voorlichting gegeven op een middelbare school. Buiten veel enthousiasme, riep dit (eigenlijk vanzelfsprekend) veel vragen op bij de aanwezige ouders. Tijdens een discussie kwam de vraag naar voren of het afpakken van een mobiele telefoon een effectieve strafmaatregel kon zijn. Over straffen en belonen in..

Lees verder

Serieus of bij de neus?

“ Serieus of bij de neus ” was de naam van een bijeenkomst waar ik in 2012 bij aanwezig was. Het onderwerp betrof het professioneel omgaan met chatters, waarbij het niet direct duidelijk is of het gaat om een serieuze hulpvraag en/of hulpvrager. Tijdens deze bijeenkomst hebben we vanuit verschillende organisaties uitgewisseld hoe wij er mee..

Lees verder

Opvoedondersteuning en social media – de welzijnswerker mediawijs

“Mijn dochter heeft contact met allerlei vreemden via Facebook., wat kan ik daar aan doen?” “Mijn zoon ligt tot laat wakker, omdat hij zijn smartphone mee naar bed neemt! Kunnen we die afpakken?” “Mijn dochter wordt gepest via social media, hoe kunnen we dit stoppen?” “Mijn dochter deelt foto’s via het internet en zegt dat..

Lees verder

Online hulp trekt nieuwe klanten….bah!

“We starten niet met online hulpverlening, want misschien trekken we wel nieuwe doelgroepen”. Dit argument hoorde ik afgelopen week als een reden voor een organisatie om niet te starten met online hulpverlening. Het is een bijzonder argument, wat het verdere onderzoek naar de mogelijkheden van online hulp in de weg lijkt te staan. Het argument..

Lees verder