Categorie: Blog

Nieuwe dienst: projectmanagement

Naast mijn diensten als trainer, adviseur en docent bied ik vanaf nu ook de mogelijkheid om te helpen bij het hele project. In mijn gesprekken met welzijnsorganisaties en gemeenten merk ik vaak dat het ontwikkelen en implementeren van blended hulpvormen veel uitdagingen met zich meebrengen. Specifieke kennis is dan van groot belang. Deze kennis heb..

Lees verder

Enquête: bevindingen

Zoals ik in mijn vorige blog al schreef zijn Marc Niels en ondergetekende bezig met de ontwikkeling van een (digitaal) trainingsaanbod op het gebied van online en blended hulpverlening. We hebben een enquête uitgestuurd om de behoefte te meten. Inmiddels is deze zo’n 60 keer ingevuld en ik wil de resultaten graag delen. Zo’n 40% van..

Lees verder

Zelf aan de slag met Hulp Online Oost!

In mijn vorige blog voor Smart Achterhoek heb ik verteld over www.mijnonlineplan.nl, een online dossier waar cliënten zelf toegang tot hebben en zelfs zoveel mogelijk regie over voeren. Dit dossier is een onderdeel van de “blended werkwijze” die we ontwikkelen bij het maatschappelijk werk van Sensire. Blended hulpverlening – De ideale mix van techniek en fysieke..

Lees verder

Zelf beschikken over je online dossier

We zitten in een overgangsfase van verzorgingsstaat naar particpatiesamenleving. Daar waar mogelijk verwachten we van mensen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en voor de omgeving. Termen als eigen kracht en eigen regie kwamen de afgelopen jaren veelvuldig voorbij. Deze overgang betekent een grote verandering binnen het sociaal domein. Ik ben in 2006 afgestudeerd als..

Lees verder

Nieuw (zelf)hulpportaal = > www.hulponlineoost.nl

Bij Sensire maatschappelijk werk ben ik verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van online en blended hulpverlening. Ik ben daar onder andere projectleider, ontwikkelaar en trainer op het gebied van online en blended hulp. Het afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met de ontwikkeling van een blended werkwijze (waaronder een (zelf) hulpportaal) in gemeente Oude IJsselstreek…

Lees verder

Doelgroep online hulp…jongeren?

Als het over online hulpverlening en contact via social media gaat denken we al vaak aan de doelgroep jongeren en adolescenten. Zij zijn ten slotte opgegroeid in een tijd dat internet al bestond en ze zijn gewend aan contact via allerlei social media. Zij zullen dan ook sneller contact zoeken met hulpverlening via online kanalen,..

Lees verder

Mobiel afpakken, effectieve maatregel?

Afgelopen jaar heb ik samen met een collega een mediawijsheid voorlichting gegeven op een middelbare school. Buiten veel enthousiasme, riep dit (eigenlijk vanzelfsprekend) veel vragen op bij de aanwezige ouders. Tijdens een discussie kwam de vraag naar voren of het afpakken van een mobiele telefoon een effectieve strafmaatregel kon zijn. Over straffen en belonen in..

Lees verder

Serieus of bij de neus?

“ Serieus of bij de neus ” was de naam van een bijeenkomst waar ik in 2012 bij aanwezig was. Het onderwerp betrof het professioneel omgaan met chatters, waarbij het niet direct duidelijk is of het gaat om een serieuze hulpvraag en/of hulpvrager. Tijdens deze bijeenkomst hebben we vanuit verschillende organisaties uitgewisseld hoe wij er mee..

Lees verder