Ik train welzijnsprofessionals die de vaardigheden of kennis missen om online hun klanten te helpen.

Martijn Wesseling

Ik help ze om het gewoon te doen, zodat ze met passie en vertrouwen de toekomst van het nieuwe welzijn tegemoet gaan.

Het is mijn overtuiging dat internet en (zorg) technologie ons de mogelijkheden biedt om hulpverlening laagdrempeliger, effectiever, transparanter en efficiënter te maken. Het geeft de hulpvrager meer mogelijkheden om zelfstandig oplossingen te zoeken en zelf de regie te voeren over zijn of haar hulpproces.

Vanuit die visie begeleid ik medewerkers, organisaties en gemeenten bij de transitie naar een nieuwe werkwijze. Deze werkwijze geeft de regie daadwerkelijk in handen van de inwoner en zorgt voor een duurzame, betaalbare en laagdrempelige invulling van het sociaal domein.

Het gaat dan om blended care (zie o.a. http://vitalinnovators.nl/portofolio/blended-care-in-het-sociaal-domein/ en https://www.zorgwelzijn.nl/blog/blended-werken-is-echte-invulling-van-eigen-kracht-1499394w/). Vanuit de blended visie staat de hulpvrager centraal en spelen digitale middelen een grote rol in het ondersteuningsaanbod.

Wil je meer weten over deze werkwijze of de rol die ik kan spelen bij de begeleiding van medewerkers of de implementatie van blended hulpverlening? Bekijk dan eens mijn aanbod of neem contact met me op.