De inzet van chathulpverlening kan zeer krachtig werken. Niet iedere hulpvrager vindt het prettig om het verhaal te vertellen in de spreekkamer. Soms kan het helpen om veilig vanachter een scherm contact te zoeken. Je hoeft de hulpverlener niet aan te kijken en dit kan helpen bij het delen van problemen. Uit ervaring weet ik dat veel mensen ook sneller tot de kern komen als ze het verhaal via de chat vertellen.

Als hulpverlener heb je geleerd te begeleiden en behandelen in de spreekkamer of thuis. Je ziet de emoties wanneer een cliënt je een heftig verhaal aan het vertellen is. Daarnaast zie je ook wat een opmerking van jou met de cliënt doet.

Het is dus niet zo eenvoudig om een chatgesprek te voeren. Hoe weet je wat je cliënt dan ervaart? Kloppen de emoties die hij met je deelt of zit hij misschien kwaad achter de computer, terwijl hij zegt rustig te zijn. Hoe krijgt je de emoties naar voren? Hoe voer je regie tijdens een chatgesprek, vooral jongeren typen snel en veel achter elkaar. Hoe zorg je voor een vertrouwensband via de chat?

Inhoud training

In twee dagdelen (3 uur per dagdeel) train ik je in de vaardigheden die nodig zijn om via de chat hulp te verlenen. Je leert hoe je non-verbale kenmerken naar voren kunt halen via een chat gesprek. Ik leer je hoe je via de chat grip en regie blijft houden over het gesprek. Je krijgt handvatten in het opbouwen van vertrouwen via de chat. Van opening tot afsluiting van het traject via chat, we staan stil bij elk onderdeel. En natuurlijk komen ook chattaal en de inzet van emoticons aan bod.

Contact

Interesse, wil je aan de slag of heb je een vraag? Neem contact met me op.

Dit mag natuurlijk ook via een Tweet.