Pas geleden had ik een mooi gesprek met Myriam Limper, directrice van de Zorgbewegers en de auteur van dit belangrijke stuk op LinkedIn. We delen ons geloof in het belang van vaardigheidstraining als het gaat om online en blended hulpverlening. Hulpverleners willen wel aan de slag met eHealth, online en blended hulpverlening, maar zijn bewust onbekwaam.

Onderzoek blended hulpverlening

Bij de organisatie waar ik als projectleider eHealth werkzaam ben heb ik een onderzoek laten verrichten naar de stappen die we moeten zetten om blended hulpverlening te implementeren. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een groot deel van de medewerkers open staat voor verandering en innovatie. Ze zien de digitale ontwikkelingen als een kans. Naast andere belangrijke zaken voor een goede implementatie, zoals aanpassingen van de processen en sturing vanuit de lijn, kwam duidelijk naar voren dat men de competenties mist. Er is een roep om vaardigheidstraining om goed aan de slag te kunnen. Zodat ze vakbekwaam aan de slag kunnen.

Training online en blended hulp uniek

Tijdens het gesprek met Myriam kwam bij mij echter pas het besef dat we vrij uniek aan het worden zijn binnen het hele eHealth landschap. In 2012 ben ik zelf begonnen met het geven van trainingen in o.a. chathulpverlening, mailhulpverlening en blended werken. Zelf getraind door Metha Roijen, één van de grondleggers en destijds trekker van het inmiddels verdwenen Klik Voor Hulp. De methodiek kwam natuurlijk vanuit het, nog steeds relevante, handboek van Frank Schalken. Later heb ik mijn eigen vaardigheden verder bijgeschaafd met eigen ervaringen en andere belangrijke werken zoals Methodiek online hulpverlening van Jos Fransen.

Destijds was ik één van de aanbieders in vaardigheidstrainingen. Met (grote) spelers als o.a. iKracht, Klik Voor Hulp en E-Hulp (inmiddels allen ter ziele) was er volop keus aan training online en blended hulpverlening. Aanbieders binnen iKracht en Klik Voor Hulp boden het product ook alleen maar aan in combinatie met een inhoudelijke training. Het geloof dat deze training noodzakelijk was voor een goed gebruik van de online hulpverlening stond voorop.

Dit lijkt verdwenen. Als ik google op training blended hulpverlening dan vind ik eerst een training die inmiddels niet meer bestaat. Het tweede zoekresultaat is mijn eigen bureau. Fijn dat ik zo goed vindbaar ben natuurlijk, maar als niemand meer zoekt op training online en blended hulpverlening heb ik er nog weinig aan.

Het belang van inhoudelijke training

Of ik gevonden kan worden is natuurlijk van minder belang dan het duidelijke signaal dat er veel te weinig aandacht is voor inhoudelijke training. Men verwacht blijkbaar dat hulpverleners net zo makkelijk online methodisch werken als face2face. In de praktijk is dit echter niet zo. De opleidingen hebben nog veel te weinig aandacht voor het methodisch werken via verschillende kanalen. Studenten komen binnen organisaties met het idee dat ze face2face werken en als ze dan de vraag krijgen om online te werken zijn ze daar eigenlijk nog niet klaar voor.

Zoals Myriam al schreef in haar stuk, juist de vaardigheidstraining zorgt er voor dat medewerkers online en blended hulpverlening gaan oppakken. En die medewerker is nu juist het belangrijkst binnen de gehele implementatie. Als die zich niet competent voelt en het niet gaat aanbieden aan de cliënt komen dure innovaties op het schap te liggen. En natuurlijk, zoals ik al eerder schreef, zijn er veel meer factoren die de implementatie bevorderen. Maar de kern is het serieus nemen en het investeren in de medewerkers.

Het belang van deze trainingen en het investeren in de competenties van medewerkers is de reden dat ik dit ook nogmaals wil delen binnen deze blog. Laten we er samen voor zorgen dat naast de (ook noodzakelijke) knoppencursussen weer volop aandacht komt voor de inhoudelijke trainingen aan medewerkers. En ondertussen moeten de opleidingen aan de bak om dit te integreren binnen het aanbod. Hulpverlenen betekent kunnen communiceren via alle kanalen en niet alleen in de spreekkamer.

Wil jij binnen de organisatie aan de slag met de inzet van online en/of blended hulpverlening en geloof je ook dat dit niet zonder goede inhoudelijke training kan? Kijk dan eens bij mijn aanbod.