In mijn vorige blog voor Smart Achterhoek heb ik verteld over www.mijnonlineplan.nl, een online dossier waar cliënten zelf toegang tot hebben en zelfs zoveel mogelijk regie over voeren. Dit dossier is een onderdeel van de “blended werkwijze” die we ontwikkelen bij het maatschappelijk werk van Sensire.

Blended hulpverlening – De ideale mix van techniek en fysieke hulp noemen we binnen de hulpverlening blended care. Via allerlei slimme middelen proberen we ons hulpproces te verbeteren. Ons online dossier is één van die middelen. Techniek hierin is het middel. Het doel van blended hulpverlenen is ervoor zorgen dat onze cliënten meer op eigen regie en eigen kracht kunnen. Dat ze zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk kunnen komen tot oplossingen voor problemen.

In dit stuk wil ik wat vertellen over het digitale voorportaal:www.hulponlineoost.nl.

Digitaal voorportaal

Op dit moment zie je veel digitale portalen ontstaan. Gemeenten en organisaties ontwikkelen websites die de inwoner helpen bij het vinden van de juiste informatie en/of het juiste loket. Dit is al een goede ontwikkeling. Het is niet altijd makkelijk om het juiste loket te vinden en een goede (eenvoudige) sociale kaart kan daar bij helpen.

Met ons portaal willen we echter nog wat meer bieden. We willen mensen de mogelijkheid bieden om via digitale hulpmiddelen antwoorden te vinden op vragen. Zelfstandig en zonder tussenkomst van een hulpverlener.

Zelftests

Als je Hulp Online Oost bekijkt zie je dat je kunt kiezen uit verschillende thema’s. Elk van deze thema’s navigeren naar een eigen pagina, waar een redelijk uitgebreid aanbod staat. De bezoeker kan informatie via handige filmpjes en tips tot zich nemen. Het is echter ook mogelijk om een zelftest te doen. We hebben een aantal zelftests op de site staan, bijvoorbeeld de zelftest “Hoe goed ben jij met geld?”

Deze testen hebben twee functies:

Het vergroten van je zelfinzicht
“Aan het eind van de maand kom ik regelmatig geld te kort. Zou dit een probleem zijn? Moet ik hier misschien iets mee?”
“Nu heb ik alweer ja gezegd, terwijl ik eigenlijk helemaal geen tijd heb om te helpen. Zou ik misschien wat beter voor mezelf moeten leren opkomen?”

Het is niet altijd duidelijk wat je nu precies nodig hebt. Soms gaat het helemaal prima, maar twijfel je omdat iemand anders het veel beter aanpakt. Soms gaat het niet zo best, maar probeer je jezelf al een tijd voor te houden dat het nog wel even lukt. Een zelftest kan helpen bij het verduidelijken van je situatie. Onze testen geven na een tiental vragen een uitslag waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Dit kan een advies zijn om hulp te zoeken, maar het kan ook een verwijzing binnen de site naar een online training zijn.

Navigatie door de website
Op deze manier is het tevens een navigatie door de website. Aan de hand van de conclusie weten mensen welke middelen eventueel op hen van toepassing zijn. Daarnaast wijzen we mensen ook op mogelijkheden buiten de website.

Online trainingen

Zoals hierboven al genoemd, bieden we ook online trainingen. Via Hulp Online Oost kunnen mensen zich hier voor aanmelden. Bij onbegeleide trainingen kunnen ze zich geheel zelfstandig aanmelden en de training ook geheel zelfstandig doorlopen. Op deze manier kunnen mensen vanuit huis, 24/7 aan hun vragen werken.

Bij begeleide trainingen melden ze zich digitaal aan en krijgen ze contact met een maatschappelijk werker. Deze zet de training in delen klaar en heeft tussendoor contact met de deelnemer. Dit kan via de chat, de mail of fysiek. Het voordeel van dit contact is dat mensen vaak meer gemotiveerd zijn als er een daadwerkelijke coach betrokken is. Daarnaast is er altijd iemand om een vraag aan te stellen als men de training niet helemaal kan volgen. De delen die klaar gezet zijn kan men in eigen tijd en vanuit eigen ruimte doorlopen.

De trainingen vinden plaats in www.mijnonlineplan.nl, het dossier waar ik het de vorige keer over gehad heb.

Inwoners zijn betrokken bij de (door)ontwikkeling

Het gaat te ver om binnen deze blog te hele website te beschrijven. Ga gerust eens surfen om de site goed te bekijken. Heb je de site bekeken, geef dan vooral ook feedback!

We willen namelijk zoveel mogelijk inwoners en netwerkpartners betrekken bij de (door)ontwikkeling van ons digitale aanbod. We geloven dat het alleen werkt als gebruikers zelf betrokken zijn.

Vanaf de start hebben we dan ook feedback gevraagd aan medewerkers, inwoners en netwerkpartners. Op deze manier hebben we alle onderdelen van de website gevormd. Sinds de site online is, 1 december 2015, hebben we ook gevraagd of gebruikers feedback willen geven. Via de site, maar ook via klantenpanels. Dit heeft al een lijstje verbeterpunten opgeleverd die we dit jaar gaan doorvoeren.

Op deze manier ontwikkelen we een aanbod voor de inwoner, waarmee ze zelf al veel informatie op kunnen halen.

Niet alles digitaal!

Als ik dit soort ontwikkelingen presenteer krijg ik altijd dezelfde vraag: “Er zijn toch ook nog veel mensen die niet digitaal vaardig zijn, hoe kunnen zij hulp krijgen?”.

Geen nood, we hebben niet alles weggestopt achter een website. Het maatschappelijk werk is bereikbaar via de telefoon, heeft een kantoor en komt ook gewoon op huisbezoek. Onze blended werkwijze betekent dat wij per cliënt en per situatie kijken welke vorm het meest effectief is. Als iemand niet uit de voeten kan met een online training, moeten we dit vooral niet gaan doen.

Natuurlijk proberen we mensen wel te stimuleren om digivaardig te worden. De maatschappij wordt namelijk steeds digitaler. Met Mijn Overheid, Digi-D, Internetbankieren en dergelijke is het belangrijk dat mensen leren met dit soort middelen om te gaan.

Dit zorgt ook voor zelfstandigheid, eigen regie en eigen kracht!