We zitten in een overgangsfase van verzorgingsstaat naar particpatiesamenleving. Daar waar mogelijk verwachten we van mensen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en voor de omgeving. Termen als eigen kracht en eigen regie kwamen de afgelopen jaren veelvuldig voorbij.

Deze overgang betekent een grote verandering binnen het sociaal domein. Ik ben in 2006 afgestudeerd als maatschappelijk werker en ben tot vorig jaar actief geweest als (school en algemeen) maatschappelijk werker. Vooral de afgelopen twee jaar is er veel veranderd binnen het werkveld. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid over het sociaal domein gekregen. In veel gevallen zijn verschillende werkvelden (zoals ambtenaren, maatschappelijk werkers, welzijnswerker) samengevoegd in wijkteams. De kennis wordt op deze wijze meer gebundeld en inwoners kunnen hun vraag op één centrale plek stellen.

Dit is een blog wat ik heb geschreven voor Achterhoek Smart. Lees hier verder.